Het land

China is één van de oudste beschavingen ter wereld. Al voor de jaartelling was China een groot rijk van verschillende vorstendommen, de tegenwoordige provincies. In 221 v.Chr.. zijn deze vorstendommen onder de Qin-dynastie samengevoegd tot één keizerrijk. Sinds 1911 is China een republiek, vanaf 1949 de Volksrepubliek China. Een land met vele miljoenensteden. Beijing en Sjanghai zijn daarvan het bekendst. China is een land met veel cultuur- en natuur-schatten. Neem het Terracotta leger in ‘Xian, de voormalige hoofdstad van China. Of het prachtige natuurgebied Guilin, aan de rivier de Li, met zijn schitterende torenkast, heuvels van 100-200mtr. hoog die het landschap beheersen. De Chinese taal is een verzameling van 14 Mandarijnse taal variëteiten. Om onderling toch met elkaar te kunnen communiceren spreekt men in heel China het Standaard Mandarijn, een taal die op alle scholen in China wordt onderwezen. China is een gastvrij land met gastvrije mensen. Een land dat waard is om te bezoeken. Zowel zakelijk als voor het genoegen.

De mensen

De Chinezen zijn hardwerkende mensen. Gezin en familie zijn heel belangrijk voor elke Chinees. En wederzijds respect, zowel binnen de eigen familie als ook daar buiten. Contact maken met de lokale bevolking is niet altijd eenvoudig. Deels door de taalbarrière (de meeste Chinezen spreken geen Engels), deels ook vanwege een natuurlijke terughoudendheid. Toch vinden veel Chinezen het prettig om contacten te maken met buitenlanders.

De zakenmensen

De Chinese zakenmensen spreken lang niet allemaal Engels. Veel contacten worden onderhouden via medewerkers of tussenpersonen, die wel Engels spreken. Dit zijn over het algemeen goedopgeleide, jonge mensen, zowel vrouwen als mannen.

Er zijn vertalingen in het Chinees voor “ja” en “nee”. Omdat zakenmensen deze woorden echter bij voorkeur niet gebruiken, zult u vaak het woordje “maybe” horen. In de prille fase van de gesprekken kan dan hun “yes” zowel echt “yes” als ook “no” betekenen. En dat geldt uiteraard ook voor “no”. Het achterste van hun tong zullen deze mensen, zeker in het begin, niet gauw laten zien. De echte “yes” en “no’s” komen wel bij de definitieve deals….. En deze zullen dan ook zondermeer gerespecteerd worden.

De markt

Een aantal Europese bedrijven kopen hun producten uit China kant en klaar. Het voordeel hiervan is dat men tegen relatief lage loonkosten een compleet product heeft. Andere bedrijven laten bij voorkeur halffabricaten maken. En zetten die onderdelen, al of niet aangevuld met eigen productie, vervolgens zelf in elkaar.

De keuze van halffabricaat of compleet eindproduct hangt af van het product zelf en de eisen die aan het product worden gesteld. Het percentage invoerrechten op complete producten is in een aantal gevallen hoger dan voor halffabricaten. Verder kan er een groot verschil zitten in de aantallen producten per container : Halffabricaten nemen in verhouding minder ruimte in beslag. En er is natuurlijk nog een groot voordeel om zelf van onderdelen een product te maken : De eindcontrole gebeurt dan in uw eigen bedrijf. Daardoor bent u er altijd van verzekerd dat uw product voldoet aan uw eisen.

Of het nu een eindproduct betreft of halffabricaten, de producten moeten natuurlijk altijd aan de vereiste voorschriften voldoen. C-Prove selecteert bedrijven die kunnen voldoen aan uw eisen. En aan minimaal de EU regelgeving. C-Prove heeft eigen kwaliteit controleurs in geheel China. Die uw producten controleren tijdens de productie en voordat deze verscheept worden. Er gaat geen zending de deur uit voordat deze is goedgekeurd.

Lokale omstandigheden

Werkomstandigheden

Sinds 2009 gelden er in China nieuwe wetten die de medewerkers beter beschermen. Met verzekeringen voor ziektekosten, betaalde overuren, vakantiedagen, maximaal aantal uren werken per week en pensioen voorzieningen.

Milieu

Ook op het gebied van milieu maakt China grote sprongen. De wet- en regelgeving zijn aangescherpt en de controles daarop worden steeds strenger.

Code of Conduct

C-Prove hanteert een eigen Code of Conduct. Een document waarin staat aan welke voorwaarden een leverancier moet voldoen. Op ethisch terrein (C-Prove tolereert bijvoorbeeld geen kinderarbeid). Maar ook op het gebied van milieu. Klik op de link voor de C-Prove Code of Conduct.

Wij zijn ook via WhatsApp bereikbaar.

Stuur bericht

Voor meer informatie mail ons via info@c-prove.nl